Czy możemy umorzyć dług komorniczy?

Istnieją pewne okoliczności, w których osoby lub firmy, będące w stanie bardzo silnego zadłużenia, mogą uniknąć obowiązku spłacenia całości lub chociaż części posiadanego zadłużenia. Wszystko zależy od tego, czy faktycznie osoba zadłużona może być uznana za niezdolną do spłaty, inaczej mówiąc – mocno zadłużoną. Kto może się ubiegać o umorzenie komorniczego zadłużenia? Przede wszystkim, należy udowodnić, że fizycznie nie będziemy w stanie spłacić długu, który nas dotyczy. Następnym krokiem, będzie wypełnienie specjalnego wniosku, który dotyczy rozpoczęcia procedury umorzenia. Wypełnienie takiego wniosku, poprzez podanie kompleksowych danych dotyczących naszej sytuacji finansowej, będzie też początkiem działań, które finalnie będą prowadziły do zdjęcia z nas obciążającego zadłużenia.

i5

Zanim doczekamy się decyzji, po stronie komornika leży dokładne sprawdzenie, czy osoba zadłużona faktycznie spełnia wymagania, które dotyczą zdjęcia zadłużenia. Następnie – zapada decyzja o wszczęciu postępowania w zakresie umorzenia posiadanego zadłużenia, zaś do wierzycieli zostaje wysłana propozycja z alternatywami, mającymi prowadzić do takiego efektu. Propozycja obejmuje wszystkie długi, które są udziałem osoby zadłużonej w chwili, gdy rozpoczyna się postępowanie umarzające. Procedura ta, została krok po kroku opisana na łamach strony http://actadialog.pl/szybkie-kredyty-bez-zdolnosci-kredytowej/ w sieci Web.
W przypadku przyznania umorzenia długu, zostaniemy o tym poinformowani oficjalnym pismem, które będzie też zawierać plan spłaty. Plan spłaty ma na celu ustalenie harmonogramu regulacji długów, zwykle w okresie do pięciu lat od otrzymania decyzji. Jeśli dłużnik, w momencie rozpoczęcia procedury żyje na socjalnym minimum, może otrzymać decyzję, która nie będzie obejmowała planu spłaty. Wówczas, co zrozumiałe, nie musi spłacać posiadanego przez siebie zadłużenia.

Nie ma wątpliwości co do tego, że warto starać się o umorzenie długu. Zanim ktoś jednak podejmie taką decyzję, warto się upewnić czy faktycznie możemy skorzystać z takiego rozwiązania. O dokładnych warunkach, najlepiej będzie porozmawiać ze specjalistą od zadłużeń.

About the Author